Архів : 2019 2020

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Усього

126 138 151 146 127 133 127 127 146 139 151 150

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

119 137 159 160 139 147 161 154 161 152 161 150

Промисловість

123 139 151 145 127 140 145 137 146 142 153 150

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

129 132 166 161 141 151 161 159 169 156 163 156

переробна промисловість

115 135 148 142 124 140 144 137 146 141 151 145

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

141 147 153 148 131 138 143 133 141 140 157 160

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

145 147 160 158 140 147 150 143 150 154 158 158

Будівництво

114 144 161 159 136 151 160 152 159 145 159 161

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

134 141 155 151 135 144 153 145 155 145 157 158

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

123 130 142 139 122 133 141 136 143 135 144 147

Тимчасове розміщування й організація харчування

46 90 96 61 87 103 125 121 130 107 100 91

Інформація та телекомунікації

139 149 162 151 128 142 146 139 152 142 159 160

Фінансова та страхова діяльність

132 141 152 149 127 138 141 134 150 137 155 156

Операції з нерухомим майном

118 141 152 137 129 141 149 146 150 141 153 155

Професійна, наукова та технічна діяльність

128 141 157 151 124 134 131 122 139 137 154 154

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

129 142 151 149 133 142 149 142 151 138 155 151

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

138 144 158 154 130 139 139 130 145 139 155 160

Освіта

121 128 139 134 113 104 59 83 136 125 137 137

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

142 148 160 155 134 138 142 134 147 145 157 160

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

135 141 151 143 126 132 106 121 140 135 144 152

Надання інших видів послуг

129

134

152

147

121

126

135

136

139 138 147 149
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.