Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника

(на 01 січня 2022 року)
Назва організаційно-правової форми господарювання згідно з КОПФГ Загальна кількість юридичних осіб Юридичні особи, керівниками яких є
чоловіки жінки
кількість частка, у % до загальної кількості кількість частка, у % до загальної кількості

Хмельницька область

31030 21834 70,4 9196 29,6

з них

 

 

 

 

 

фермерське господарство

1939 1605 82,8 334 17,2

приватне підприємство

5523 4145 75,0 1378 25,0

колективне підприємство

486 381 78,4 105 21,6

державне підприємство

65 61 93,8 4 6,2

комунальне підприємство

552 392 71,0 160 29,0

дочірнє підприємство

391 304 77,7 87 22,3

підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

56 46 82,1 10 17,9

підприємство споживчої кооперації

88 30 34,1 58 65,9

орендне підприємство

3 3 100,0

індивідуальне підприємство

2 2 100,0

спільне підприємство

37 31 83,8 6 16,2

акціонерне товариство

112 99 88,4 13 11,6

відкрите акціонерне товариство

35 29 82,9 6 17,1

закрите акціонерне товариство

70 68 97,1 2 2,9

товариство з обмеженою відповідальністю

8879 6865 77,3 2014 22,7

товариство з додатковою відповідальністю

38 34 89,5 4 10,5

повне товариство

15 14 93,3 1 6,7

командитне товариство

5 5 100,0

адвокатське об'єднання

17 13 76,5 4 23,5

адвокатське бюро

43 35 81,4 8 18,6

кооперативи

9 8 88,9 1 11,1

виробничий кооператив

52 47 90,4 5 9,6

обслуговуючий кооператив

1045 828 79,2 217 20,8

житлово-будівельний кооператив

199 177 88,9 22 11,1

гаражний кооператив

45 40 88,9 5 11,1

споживчий кооператив

18 13 72,2 5 27,8

споживче товариство

241 107 44,4 134 55,6

сільськогосподарський виробничий кооператив

68 62 91,2 6 8,8

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

40 29 72,5 11 27,5

орган державної влади

251 110 43,8 141 56,2

судова система

9 5 55,6 4 44,4

орган місцевого самоврядування

508 271 53,3 237 46,7

державна організація (установа, заклад)

375 204 54,4 171 45,6

комунальна організація (установа, заклад)

2476 583 23,5 1893 76,5

приватна організація (установа, заклад)

29 16 55,2 13 44,8

організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

57 48 84,2 9 15,8

організація орендарів

3 2 66,7 1 33,3

організація покупців

2 2 100,0

асоціація

55 48 87,3 7 12,7

корпорація

8 8 100,0

консорціум

4 3 75,0 1 25,0

концерн

3 2 66,7 1 33,3

спілка споживчих товариств

6 4 66,7 2 33,3

інші об'єднання юридичних осіб

40 34 85,0 6 15,0

органи адвокатського самоврядування

2 1 50,0 1 50,0

політична партія

579 452 78,1 127 21,9

громадська організація

2313 1662 71,9 651 28,1

громадська спілка

34 33 97,1 1 2,9

релігійна організація

1455 1397 96,0 58 4,0

профспілка

932 357 38,3 575 61,7

об'єднання профспілок

3 2 66,7 1 33,3

творча спілка (інша професійна організація)

12 9 75,0 3 25,0

благодійна організація

383 246 64,2 137 35,8

організація роботодавців

11 9 81,8 2 18,2

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

1032 565 54,7 467 45,3

орган самоорганізації населення

16 14 87,5 2 12,5

товарна біржа

15 14 93,3 1 6,7

кредитна спілка

31 16 51,6 15 48,4

садівниче товариство

112 72 64,3 40 35,7

інші організаційно-правові форми

196 167 85,2 29 14,8