Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії за 2017 рік

 

Установлена електрична потужність, тис.кВт

Обсяг відпуску електричної енергії, млн.кВт•год

Установлена теплова потужність, Гкал/год

Обсяг відпуску теплової енергії, тис. Гкал

Усього

2105

12833

2817

2366

теплові електростанції

теплоелектроцентралі

70

91

540

585

атомні електростанції

2000

12708

400

274

вітрові електростанції

сонячні електростанції

24

18

гідроелектростанції

8

17

х

х

теплогенеруючі установки, котельні

х

х

1867

1500

інші енергогенеруючі установки

3

0

10

7

Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності в 2017 році1

 

Теплоенергія, Гкал

Електроенергія, тис. кВт•год

обсяг використання теплоенергії – усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

обсяг використання електроенергії – усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

Усього

1453312

697194

1879352

824439

у тому числі

       

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

66550

39250

103102

81166

Промисловість

880450

603211

1474801

696449

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3959

20683

18971

переробна промисловість

713244

602928

651578

599687

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

161119

283

758648

35338

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2128

43892

42453

Будівництво

2808

9311

1608

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3510

22471

6104

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

14609

463

46076

30164

Інформація та телекомунікації

3432

10676

105

Операції з нерухомим майном

63704

54270

56582

7084

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2412

17868

248

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

217267

72828

1511

Освіта

99183

25319

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

85800

29733

_____________
1Без урахування обсягів відпущених населенню.