Архів: 2017 2018 2019

Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії за 2020 рік

Установлена електрична потужність, тис.кВт

Відпуск електричної енергії, млн.кВт•год

Установлена теплова потужність, Гкал/год

Відпуск теплової енергії, тис.Гкал

Усього 2385 10899 2667 1949

у тому числі

       

теплові електростанції

к к к к

теплоелектроцентралі

49 68 340 247

атомні електростанції

к к к к

вітрові електростанції

сонячні електростанції

308 321

гідроелектростанції

8 14

х

х

теплогенеруючі установки, котельні

х

х

1875 1416

інші енергогенеруючі установки

3 0 8 5


Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності в 2020 році1

 

Теплоенергія, Гкал

Електроенергія, тис.кВт•год

обсяг використаної теплоенергії – усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

обсяг використаної електроенергії – усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

Усього 1092306 512815 1710960 775803

у тому числі

       

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

15006 к 86288 75940

Промисловість

734987 509632 1401643 664161

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

6955 19338 12102

переробна промисловість

565743 к 610652 573485

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

160456 к 725749 33699

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1833

45904 44875

Будівництво

2407

7298 3429

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3459 к 13361 4100

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

13464 к 38895 26064

Тимчасове розміщування й організація харчування

3302

2753

Інформація та телекомунікації

3385

7158 к

Операції з нерухомим майном

5490

25951 к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1174

14426 к

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

159286

63791 1456

Освіта

75655

18721

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

68222

25040

____________
1 На виробничо-експлуатаційні та господарські потреби підприємств, установ, організацій без урахування обсягів відпущених населенню.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.