Архів: 2012 2013 2014

 

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 лютого
2014р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 лютого 2014р., у % до   

1 січня 2014р.

1 лютого 2013р.

Вугілля кам’яне

160,5

9,0

28,1

Вугілля буре

0,4

1,7

463,0

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

6,01

49,4

32,1

Газойлі (паливо дизельне)

7,01

0,7

4,2

Мазути топкові важкі

2,2

1,3

____________
1 З урахуванням міжрегіонального обміну даних за формою №1-торг (нафтопродукти).