Архів: 2012 2013 2014 2015

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 лютого
2015р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 лютого 2015р., у % до   

1 січня 2015р.

1 лютого 2014р.

Вугілля кам’яне

78,7

14,3

–51,0

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

5,1

38,4

–15,1

Газойлі (паливо дизельне)

8,5

14,9

21,1

Мазути топкові важкі

2,2

–0,2

0,8