Архів: 2012 2013 2014 2015 2016

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 лютого
2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 лютого 2016р., у % до   

1 січня 2016р.

1 лютого 2015р.

Вугілля кам’яне

107,8

–9,8

37,0

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,5

–9,5

–11,0

Газойлі (паливо дизельне)

6,5

–20,2

–23,8

Мазути топкові важкі

2,7

–2,2

19,8

______________
1За даними вибіркового методу обстеження.