Архів: 2012 2013 2014

 

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 березня
2014р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 березня 2014р., у % до   

1 лютого 2014р.

1 березня 2013р.

Вугілля кам’яне

157,5

1,9

24,2

Вугілля буре

0,3

30,8

...2

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

5,81

–2,1

38,3

Газойлі (паливо дизельне)

8,31

17,4

9,9

Мазути топкові важкі

2,2

0,0

1,1

____________
1 З урахуванням міжрегіонального обміну даних за формою №1-торг (нафтопродукти).
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику"