Архів: 2012 2013 2014 2015

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 березня
2015р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 березня 2015р., у % до   

1 лютого 2015р.

1 березня 2014р.

Вугілля кам’яне

106,6

35,5

–32,3

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

5,1

1,0

–12,4

Газойлі (паливо дизельне)

9,5

11,3

14,8

Мазути топкові важкі

2,8

24,0

25,0