Архів: 2012 2013 2014 2015 2016

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 березня
2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 березня 2016р., у % до   

1 лютого 2016р.

1 березня 2015р.

Вугілля кам’яне

125,4

16,4

17,6

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,9

9,8

–3,2

Газойлі (паливо дизельне)

6,8

5,0

–28,1

Мазути топкові важкі

2,6

–1,5

–4,8

______________
1За даними вибіркового методу обстеження.