Архів: 2012 2013 2014 2015

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 квітня
2015р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 квітня 2015р., у % до   

1 березня 2015р.

1 квітня 2014р.

Вугілля кам’яне

120,9

13,4

–8,4

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

5,2

2,5

–6,5

Газойлі (паливо дизельне)

10,5

10,9

15,2

Мазути топкові важкі

2,8

–0,02

25,0