Архів: 2012 2013 2014 2015 2016

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 квітня
2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 квітня 2016р., у % до   

1 березня 2016р.

1 квітня 2015р.

Вугілля кам’яне

123,6

–1,4

2,2

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,8

–3,2

–8,6

Газойлі (паливо дизельне)

6,8

–0,3

–35,4

Мазути топкові важкі

2,7

1,0

–3,9

______________
1За даними вибіркового методу обстеження.