Архів: 2012 2013 2014

 

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 травня
2014р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 травня 2014р., у % до   

1 квітня 2014р.

1 травня 2013р.

Вугілля кам’яне

108,6

17,8

31,6

Вугілля буре

0,3

2,3

...1

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

5,82

3,0

38,0

Газойлі (паливо дизельне)

8,32

–9,1

–8,5

Мазути топкові важкі

2,2

0,1

0,4

____________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику"
2 З урахуванням міжрегіонального обміну даних за формою №1-торг (нафтопродукти).