Архів: 2012 2013 2014 2015

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 травня
2015р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 травня 2015р., у % до   

1 квітня 2015р.

1 травня 2014р.

Вугілля кам’яне

120,4

–0,4

10,9

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

5,2

–1,4

–10,4

Газойлі (паливо дизельне)

10,2

–3,1

22,8

Мазути топкові важкі

2,8

–0,1

24,8