Архів: 2012 2013 2014 2015 2016

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 травня
2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 травня 2016р., у % до   

1 квітня 2016р.

1 травня 2015р.

Вугілля кам’яне

119,6

–3,2

–0,7

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,7

–2,7

–9,8

Газойлі (паливо дизельне)

7,1

4,6

–30,3

Мазути топкові важкі

2,7

–0,4

–4,1

______________
1За даними вибіркового методу обстеження.