Архів: 2012 2013 2014 2015

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 червня
2015р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 червня 2015р., у % до   

1 травня 2015р.

1 червня 2014р.

Вугілля кам’яне

123,6

2,6

25,9

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

5,0

–3,4

–8,9

Газойлі (паливо дизельне)

9,4

–8,0

14,2

Мазути топкові важкі

2,8

0,0

25,2