Архів: 2012 2013 2014 2015 2016

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 червня
2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 червня 2016р., у % до   

1 травня 2016р.

1 червня 2015р.

Вугілля кам’яне

122,0

2,0

–1,3

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

3,3

–29,8

–34,4

Газойлі (паливо дизельне)

5,8

–18,3

–38,1

Мазути топкові важкі

2,7

0,3

–3,9

______________
1За даними вибіркового методу обстеження.