Архів: 2012 2013 2014

 

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 липня
2014р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 липня 2014р., у % до   

1 червня 2014р.

1 липня 2013р.

Вугілля кам’яне

85,5

–13,0

–26,1

Вугілля буре

0,5

9,5

...1

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,2

–23,5

–5,3

Газойлі (паливо дизельне)

8,0

–3,1

–2,7

Мазути топкові важкі

2,2

0,7

0,5

____________
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику"