Архів: 2012 2013 2014 2015

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 липня
2015р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 липня 2015р., у % до   

1 червня 2015р.

1 липня 2014р.

Вугілля кам’яне

126,6

2,5

48,2

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,9

–2,1

16,6

Газойлі (паливо дизельне)

9,3

–1,3

16,3

Мазути топкові важкі

2,8

0,1

24,5