Архів: 2012 2013 2014 2015 2016

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 липня
2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 липня 2016р., у % до   

1 червня 2016р.

1 липня 2015р.

Вугілля кам’яне

134,0

9,9

5,8

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,5

38,7

–7,1

Газойлі (паливо дизельне)

6,6

14,1

–28,4

Мазути топкові важкі

2,6

–0,9

–4,9

______________
1За даними вибіркового методу обстеження.