Архів: 2012 2013 2014

 

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 серпня
2014р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 серпня 2014р., у % до   

1 липня 2014р.

1 серпня 2013р.

Вугілля кам’яне

78,2

–8,5

–42,9

Вугілля буре

0,5

–1,0

62,2

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,3

4,0

1,5

Газойлі (паливо дизельне)

8,3

3,6

–4,6

Мазути топкові важкі

2,2

–0,6

–0,4