Архів: 2012 2013 2014 2015

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 серпня
2015р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 серпня 2015р., у % до   

1 липня 2015р.

1 серпня 2014р.

Вугілля кам’яне

137,2

8,3

75,4

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,9

–0,4

11,7

Газойлі (паливо дизельне)

10,4

11,7

25,4

Мазути топкові важкі

2,8

–0,6

24,5