Архів: 2012 2013 2014 2015 2016

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 серпня
2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 серпня 2016р., у % до   

1 липня 2016р.

1 серпня 2015р.

Вугілля кам’яне

129,9

–3,1

–5,3

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,8

5,4

–1,7

Газойлі (паливо дизельне)

6,6

–0,7

–36,3

Мазути топкові важкі

2,6

0,2

–4,1

______________
1За даними вибіркового методу обстеження.