Архів: 2012 2013 2014 2015

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 вересня
2015р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 вересня 2015р., у % до   

1 серпня 2015р.

1 вересня 2014р.

Вугілля кам’яне

125,1

–8,8

79,5

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,7

–4,0

–0,4

Газойлі (паливо дизельне)

9,8

–5,0

19,7

Мазути топкові важкі

2,7

–1,1

23,8