Архів: 2012 2013 2014 2015 2016

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 вересня
2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 вересня 2016р., у % до   

1 серпня 2016р.

1 вересня 2015р.

Вугілля кам’яне

124,7

–4,0

–0,3

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,7

–1,6

0,7

Газойлі (паливо дизельне)

6,7

1,7

–31,8

Мазути топкові важкі

12,9

387,2

372,2

______________
1За даними вибіркового методу обстеження.