Архів: 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Запаси палива

 

На 1 вересня
2017р.1, тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 вересня 2017р., у % до   

1 серпня 2017р.

1 вересня 2016р.

Вугілля кам’яне

90,3

3,1

–27,6

Вугілля буре

0,3

–6,8

68,4

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,4

–1,4

–6,5

Газойлі (паливо дизельне)

6,2

–5,9

–8,1

Пропан і бутан скраплені

0,7

1,3

...

Мазути топкові важкі

5,2

1,1

–59,5

______________
1 За даними вибіркового методу обстеження.