Архів: 2012 2013 2014

 

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 жовтня 2014р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 жовтня 2014р., у % до   

1 вересня 2014р.

1 жовтня 2013р.

Вугілля кам’яне

68,8

–1,2

–66,0

Вугілля буре

0,5

8,1

–10,3

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,7

–0,6

7,6

Газойлі (паливо дизельне)

7,6

–8,0

–13,2

Мазути топкові важкі

2,2

–0,9

–2,9