Архів: 2012 2013 2014 2015

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 жовтня
2015р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 жовтня 2015р., у % до   

1 вересня 2015р.

1 жовтня 2014р.

Вугілля кам’яне

134,7

7,7

95,7

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,9

3,9

4,2

Газойлі (паливо дизельне)

9,3

–5,2

23,4

Мазути топкові важкі

2,7

0,1

24,9