Архів: 2012 2013 2014 2015 2016

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 жовтня
2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 жовтня 2016р., у % до   

1 вересня 2016р.

1 жовтня 2015р.

Вугілля кам’яне

117,2

–6,0

–13,0

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

5,0

6,4

3,1

Газойлі (паливо дизельне)

6,6

–1,8

–29,4

Мазути топкові важкі

12,2

–5,8

344,6

______________
1За даними вибіркового методу обстеження.