Архів: 2012 2013 2014

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 листопада
2014р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 листопада 2014р., у % до   

1 жовтня 2014р.

1 листопада 2013р.

Вугілля кам’яне

73,5

6,8

66,5

Вугілля буре

0,6

9,7

3,7

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,7

0,3

12,3

Газойлі (паливо дизельне)

7,7

1,5

–2,4

Мазути топкові важкі

2,3

2,9

–1,6