Архів: 2012 2013 2014 2015

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 листопада
2015р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 листопада 2015р., у % до

1 жовтня 2015р.

1 листопада 2014р.

Вугілля кам’яне

126,1

–6,4

71,6

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,8

–0,9

3,0

Газойлі (паливо дизельне)

8,0

–13,9

4,8

Мазути топкові важкі

2,7

–0,04

21,3