Архів: 2012 2013 2014 2015 2016

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 листопада
2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 листопада 2016р., у % до   

1 жовтня 2016р.

1 листопада 2015р.

Вугілля кам’яне

106,1

–9,5

–15,9

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,5

–10,3

–6,7

Газойлі (паливо дизельне)

6,9

4,5

–14,4

Мазути топкові важкі

11,4

–5,9

318,4

______________
1За даними вибіркового методу обстеження.