Архів: 2012 2013 2014 2015

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 грудня
2015р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 грудня 2015р., у % до   

1 листопада 2015р.

1 грудня 2014р.

Вугілля кам’яне

119,7

–5,1

37,2

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

5,1

5,2

–1,6

Газойлі (паливо дизельне)

8,4

4,6

31,7

Мазути топкові важкі

2,8

0,8

22,5