Архів: 2012 2013 2014 2015 2016

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 грудня
2016р.1, тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 грудня 2016р., у % до   

1 листопада 2016р.

1 грудня 2015р.

Вугілля кам’яне

98,2

–7,4

–17,9

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

4,7

4,7

–7,1

Газойлі (паливо дизельне)

5,9

–14,3

–29,8

Мазути топкові важкі

9,5

–16,7

245,8

______________
1За даними вибіркового методу обстеження.