Архів: 2012 2013 2014 2015

 

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 січня
2015р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 січня 2015р., у % до   

1 грудня 2014р.

1 січня 2014р.

Вугілля кам’яне

68,8

–21,2

–61,0

Вугілля буре

0,3

–26,0

–20,5

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

3,6

–29,1

–8,4

Газойлі (паливо дизельне)

7,4

16,4

6,2

Мазути топкові важкі

2,2

–0,3

1,0