Архів: 2012 2013 2014 2015

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 січня
2016р., тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 січня 2016р., у % до   

1 грудня 2015р.

1 січня 2015р.

Вугілля кам’яне

119,5

–0,2

73,6

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

5,0

–1,8

36,2

Газойлі (паливо дизельне)

8,2

–2,9

9,8

Мазути топкові важкі

2,7

–0,4

22,3