Архів: 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти
у споживачів та постачальників

 

На 1 січня
2017р.1, тис.т

Приріст, зниження (–) на 1 січня 2017р., у % до   

1 грудня 2016р.

1 січня 2016р.

Вугілля кам’яне

83,3

–15,2

–30,3

Нафта сира, включаючи газовий конденсат

Бензин моторний

3,4

–27,7

–31,6

Газойлі (паливо дизельне)

5,6

–5,6

–31,8

Мазути топкові важкі

7,4

–22,9

167,9

______________
1За даними вибіркового методу обстеження.