Архів : 2010 2011 2012 2013

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
за 2012 рік

(тис. грн.)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість1  804951,5 13529162,7 6,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1368,8 237757,8 0,6

Переробна промисловість 

631127,0 10425278,9 6,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

232327,0 3580039,8 6,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

39481,0 615563,0 6,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–3871,1 208725,9 –1,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

...3 ...3 ...3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...2 ...2 ...2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

262720,4 2904329,7 9,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 

–17982,2 850117,7 –2,1

машинобудування

69848,8 1447929,8 4,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

8109,5 263287,3 3,1

виробництво електричного устатковання

54706,3 678048,5 8,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

13602,9 318632,7 4,3

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

–6569,9 187961,3 –3,5

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

41913,3 704150,7 6,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

184514,1 2669503,2 6,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–12058,4 196622,8 –6,1

_________________

1 Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

3 Інформація вилучена з метою забезпечення конфіденційності відповідно до Закону України "Про державну статистику".