Архів : 2010 2011 2012


Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності
за 2013 рік

(тис. грн.)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Промисловість  940369,2 13569597,4 6,9
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 2676,6 277531,5 –1,0
Переробна промисловість  921624,7 10646923,8 8,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

249314,3 3704936,2 6,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

59102,4 679724,8 8,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

5667,7 227896,1 2,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

...1 ...1 ...1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

...2 ...2 ...2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

226333,3 3112118,5 7,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 

34396,5 912276,4 3,8

машинобудування

297310,1 1470953,9 20,2

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

11804,9 254144,2 4,6

виробництво електричного устатковання

264727,0 762957,5 34,7

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

17401,8 283580,2 6,1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

3376,4 170272,0 2,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

44037,2 437976,8 10,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 38836,0 2447289,3 1,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 17414,9 197852,8 8,8

_________________
1 Інформація вилучена з метою забезпечення конфіденційності відповідно до Закону України "Про державну статистику".
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".