Архів : 2010 2011 2012 2013

Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності
за 2010 рік

(тис. грн.)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього1 1331936,0 18481704,7 7,2
   у тому числі      

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

707804,8 3686973,7 19,2

промисловість

411433,2 10904175,8 3,8

будівництво

26593,8 1094897,0 2,4

торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

162603,7 1288467,1 12,6

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

21347,5 163415,8 13,1

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

131195,9 921121,3 14,2

роздрібна торгівля, ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

10060,3 203930,0 4,9

діяльність готелів та ресторанів

–3119,7 49463,1 –6,3

діяльність транспорту та зв'язку

16106,5 649839,6 2,5

фінансова діяльність

2866,1 25237,0 11,4

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

15287,2 620253,6 2,5

освіта

333,9 6822,4 4,9

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

–111,8 54088,9 –0,2

надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

–7831,1 101213,3 –7,7

___________________

1 Дані наведено без банків,  бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.