Архів : 2010 2011 2012 2013

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2011 рік

(тис. грн.)

  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього1 2115623,3 24627154,6 8,6
   у тому числі      

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1138769,1 5500274,7 20,7

промисловість

676554,5 14022547,2 4,8

будівництво

38556,6 1334869,5 2,9

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

187948,7 1740114,9 10,8

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

4683,0 196741,2 2,4

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

151927,5 1342301,6 11,3

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

31338,2 201072,1 15,6

діяльність готелів та ресторанів

–863,8 66444,4 –1,3

діяльність транспорту та зв'язку

37515,0 932404,4 4,0

фінансова діяльність

4549,2 26399,9 17,2

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

32870,5 826133,6 4,0

освіта

623,5 6995,5 8,9

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

–527,0 59204,2 –0,9

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–441,2 110234,9 –0,4

___________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.