Архів : 2018 2019

Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами економічної діяльності
за 2020 року

(тис.грн)
  Код за КВЕД-2010 Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього   11500147,9 97026930,3 11,9
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство A 6853230,7 30769393,6 22,3
Промисловість B+C+D+E 2675415,9 43908496,0 6,1
Будівництво F 241154,6 8363765,4 2,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 558804,7 4150291,6 13,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 342802,4 3063360,1 11,2
Тимчасове розміщування й організація харчування I –1675,4 87307,7 –1,9
Інформація та телекомунікації J 7971,9 221794,9 3,6
Фінансова та страхова діяльність K 7342,4 48809,4 15,0
Операції з нерухомим майном L 116251,1 995458,1 11,7
Професійна, наукова та технічна діяльність M –868,2 493976,6 –0,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 56629,9 1034175,7 5,5
Освіта P 923,5 31498,9 2,9
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 641915,9 3793005,1 16,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R –225,1 14590,9 –1,5
Надання інших видів послуг S 473,6 51006,3 0,9