Архів : 2017 2018 2019

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2020 року1

(тис.грн)
 

Код за КВЕД-2010

Актив
необоротні активи оборотні активи необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2020р. на 31 грудня 2020р. на 1 січня 2020р. на 31 грудня 2020р. на 1 січня 2020р. на 31 грудня 2020р.
Усього   59306000,5 67124475,5 80796287,5 96142616,2 22765,7 41100,7
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

18902003,6 21903519,8 31800176,2 37631592,0 3944,5 7052,1
Промисловість

B+C+D+E

21288994,8 23083648,2 20153089,6 23611502,7 4333,9 1085,0
Будівництво

F

1959753,5 2295593,6 4330869,2 5767721,6 9463,8 27038,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1466130,8 1815345,4 16675199,4 18948408,4 2131,7 3287,9
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

1654699,6 1551042,6 2019102,2 2787859,6 714,0 742,8
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

102127,3 99205,2 86163,5 91153,4 36,4 36,4
Інформація та телекомунікації

J

95824,4 100343,3 82018,3 102878,0
Фінансова та страхова діяльність

K

93056,1 65463,1 108716,0 127284,1 104,0 204,0
Операції з нерухомим майном

L

9160094,9 11047562,4 3729188,7 4225502,8 583,2 421,5
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

559413,0 574234,0 429765,2 515601,8 148,2 148,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1602301,6 1874764,0 933238,7 1154321,0 1306,0 773,0
Освіта

P

8935,5 9169,8 9683,1 10575,9
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2337534,8 2627295,1 417923,7 1145123,8 311,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

38509,0 38746,5 2774,2 2860,2
Надання інших видів послуг

S

36621,6 38542,5 18379,5 20230,9
Продовження
 

Код за КВЕД-2010

Пасив
власний капітал довгострокові зобов’язання і забезпечення
на 1 січня 2020р. на 31 грудня 2020р. на 1 січня 2020р. на 31 грудня 2020р.
Усього   46342641,0 52235079,9 23475630,5 26858429,6
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

25466358,7 30866101,5 4554837,8 4691856,0
Промисловість

B+C+D+E

6374144,7 5816644,6 11265046,9 13156767,5
Будівництво

F

1104981,4 1252310,0 837753,3 962947,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2774080,1 3487944,4 4677783,1 4699194,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

769421,9 1204565,5 638435,3 220684,9
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

146593,3 147430,8 5590,2 2600,4
Інформація та телекомунікації

J

104231,2 119536,5 1935,7 2185,7
Фінансова та страхова діяльність

K

123650,3 99382,5 29585,1 27478,4
Операції з нерухомим майном

L

6131505,2 5049731,6 956739,6 2410175,6
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

110260,2 89669,6 238872,9 216642,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

657389,8 896479,9 107941,5 103855,5
Освіта

P

14947,0 15250,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2487311,4 3113058,6 160196,6 360392,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

37802,8 37330,3
Надання інших видів послуг

S

39963,0 39643,5 912,5 3649,3
Продовження
 

Код за КВЕД-2010

Пасив

Баланс

поточні зобов’язання і забезпечення зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на 1 січня 2020р. на 31 грудня 2020р. на 1 січня 2020р. на 31 грудня 2020р. на 1 січня 2020р. на 31 грудня 2020р.
Усього   70305742,3 84213699,2 1039,9 983,7 140125053,7 163308192,4
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

A

20684205,4 23983540,2 722,4 666,2 50706124,3 59542163,9
Промисловість

B+C+D+E

23807226,7 27722823,8 41446418,3 46696235,9
Будівництво

F

4357329,3 5875073,9 22,5 22,5 6300086,5 8090353,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10691598,7 12579903,1 18143461,9 20767041,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

2266658,6 2914394,6 3674515,8 4339645,0
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

36143,7 40363,8 188327,2 190395,0
Інформація та телекомунікації

J

71675,8 81499,1 177842,7 203221,3
Фінансова та страхова діяльність

K

48640,7 66090,3 201876,1 192951,2
Операції з нерухомим майном

L

5801622,0 7813579,5 12889866,8 15273486,7
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

639898,3 783377,3 295,0 295,0 989326,4 1089984,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1771515,0 2029522,6 2536846,3 3029858,0
Освіта

P

3671,6 4495,1 18618,6 19745,7
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

107950,5 299278,9 2755458,5 3772730,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

3480,4 4276,4 41283,2 41606,7
Надання інших видів послуг

S

14125,6 15480,6 55001,1 58773,4
________________
1Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.