03.12.2018

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

      Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності (жовтень 2018)
      Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (жовтень 2018)
      Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (жовтень 2018)
      Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (січень–жовтень 2018)
      Заборгованість із виплати заробітної плати (жовтень 2018)