06.05.2019

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

      Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2019)
      Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2019)
      Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (березень 2019)
      Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (березень 2019)
      Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (січень–березень 2019)
      Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 число (березень 2019)
      Основні показники соціально-економічного розвитку (січень–березень 2019)