03.06.2019

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

      Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2019)
      Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2019)
      Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (квітень 2019)
      Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (квітень 2019)
      Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (січень–квітень 2019)
      Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2018рр.)
      Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2018 рр.) (2018) (остаточні дані)
      Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу (2018) (остаточні дані)
      Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами (за видами) (2018) (остаточні дані)
      Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (2018) (остаточні дані)
      Товарна структура зовнішньої торгівлі області (2018) (остаточні дані)
      Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2018 рр.) (2018) (остаточні дані)