03.07.2019

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

      Про оплату населенням житлово-комунальних послуг (травень 2019)

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
      Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (травень 2019)
      Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (травень 2019)
      Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (травень 2019)
      Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (травень 2019)
      Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (січень–травень 2019)
      Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 число (травень 2019)