31.01.2020

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

      Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число (грудень 2019)

ПУБЛІКАЦІЇ
      Бюлетень "Зовнішня торгівля товарами Хмельницької області" (січень–листопад 2019)