04.03.2020

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

      Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (січень 2020)
      Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (січень 2020)
      Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (січень 2020)
      Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (січень 2020)
      Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (січень 2020)
      Сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 число (січень 2020)