23.03.2020

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

      Чисельність населення (січень 2020)
      Кількість живонароджень, смертей (січень 2020)
      Кількість смертей за окремими причинами (січень 2020)
      Кількість випадків прибуття, вибуття (січень 2020)